waarom die program?

Die berge en rivier is gevorm deur die grootste meteoriet impak op aarde en ons land se goudreserwes is na die oppervlak gebring. Net so het die program ten doel om ‘n kragtige lewenslange impak te he en onontginde goud navore te bring in lewens.

Dit is krities noodsaaklik om voorbereid en toegerus te wees op alle vlakke vir die toekoms in Suid- Afrika.

 Daarom is dit nodig om die drastiese oorgang van ‘n beskermde omgewing na die eise en verantwoordelikhede van die “regte wêreld” reg te bestuur. 

Die Fokus :

Geestelike, Fisiese en Intellektuele Voorbereidheid.  Selfstandigheid en Selfdissipline.  Eienaarskap en Verantwoordelikheid vir jou eie lewe. Selfkennis en Emosionele volwassenheid. Noodsaaklike Tegniese Vaardighede. Entrepreneuriese Ingesteldheid. Doeltreffende Finansiële Bestuur.

Die Strategie :

‘n Gedissiplineerde omgewing met die nodige reëls vir effektiewe funksionering. Gestruktureerde tydsbestuur en programskedules. Sistematiese Bybelstudie. Individu gerigte  oefenprogramme. Psigiese ontwikkelings en moniteringsprogram. Relevante en gesogte In-huis – en Nasionaal geakkrediteerde programme (tans 8, by verre die meeste van enige vergelykbare jaarprogram in S.A.)

Die Resultaat :

Gebalanseerde, oopkop individue wat in ‘n relatief kort tyd leer om op hul eie voete te staan en goeie besluite te neem. Toegerus met tegniese en lewensvaardighede om ‘n inkomste te genereer, hetsy in die avontuur en toerismebedryf of terwyl hulle in enige ander rigting studeer. Sodoende word druk van ouers verlig en finansiële verlies weens rondvallery beperk.

Die Grondslag :

Die grondslag is die Skeppingsorde van die Univers, met Christus as Skepper en  Eienaar van alles, en ons  ware identiteit asook verantwoordbaarheid teenoor Hom as Medeheersers en Rentmeesters van Sy Eiendom .

 

Die Ontstaan :

Impak het gegroei uit ‘n kleiner toerisme-prgram wat die afgelope 4 jaar by Thabela aangebied was.

 

Dit is ‘n baie diverse program wat mens blootstelling gee aan menige programme/rigtings om te volg.

Brandon Heigan

Student

My lewe by Thabela 

My tyd by Thabela is nie iets wat ek maklik in woorde kan sit nie, dit was ‘n fenominale ondervinding! Dit het vir my ‘n fondasie geskep waarvoor ek vir ewig dankbaar sal wees en ek sal dit nooit verruil vier iets anders nie.

Ek het myself as mens beter leer ken.

Thabela het my so baie geleer van basiese lewensvaardighede tot hoe om alles as ‘n vrou self te kan doen en van krag tot krag te gaan.

Terwyl ek my studies voltooi het, het ek deeltyds gewerk en so ook my besef van verantwoording verbreed.

Ek is die persoon wat ek vandag is te danke aan hulle. Hulle het my nader gebring aan my geloof in God en die natuur.

Thabela sal altyd my tweede familie wees.

Monika Swanepoel

Student

Die program wat ek hier gedoen het, het my baie gehelp in die regte werêld situasies en ek het baie nuwe dinge geleer. Die program is baie goed vir jou as jy uit jou “comfort zone” wil kom en jou vlerke uit sprei.

Rubin Venter

Student

Wanneer ek aan Thabela dink… is die eerste gedagte wat by my opkom die naam!! wat beteken “smiling in the mountains” en dan volg die res: vriendelike bestuur, glimlaggende fasiliteerders, ‘n oorvloed van aktiwiteite met akkommodasie van die boonste rakke. 

En dan moet ek ook sê was my gunstelling aktiwiteit. om in die oggend vroeg te gaan stap en te hoor hoe die trop bobbojane mekaar en dan om die sonsopkoms te sien bo-op die mooiste berg! 

As ou student en fasiliteerder was my dae by Thabela vol oorvloed van vreugde en sou sou ek die vakansie oord en program vir enige iemand aanbeveel!

Oud student

Student