Verblyf,Reëls en Kostes

Reëls :

Die reëls is streng en so saamgestel om ‘n veilige omgewing te skep waar jongmense floreer en groei.

Die  gesindheid, meelewing, leerbare gees , persoonlike toewyding en insette van elke student bepaal die sukses van die program.. Hoewel daar genoeg tyd vir pret en ontspanning is, gaan dit hieroor om soveel moontlik kennis en toepaslike vaardigheid te leer. Daarom word ‘n gestruktureerde  omgewing geskep waar wedersydse respek heers asook respek vir ouers wat betaal vir die kursus.

Die program het die dissiplinêre onderbou van ‘n weermagstruktuur.

Hare word netjies gehou. Lang hare en baarde, rastalokke, “man buns”, uitermatige ‘comb overs”, oorbelle by mans, neus en wenkbrou “piercings” ens. is ontoelaatbaar.

Persoonlike higiëne is ‘n vereiste. Kleredrag wat aanstoot gee, slonsigheid, uitlokkenheid, suggestiewe gedrag, gevloekery, laster is verbode. 

Opstaantyd is volgens die winter en somerrooster, gevolg deur inspeksie, 30min stiltetyd, fisiese oefening en lesings sowel as ‘n praktiese program tot 16h00. Vryetydsbesteding volg tot etenstyd 18h00 waarna aandprogramme volg tot ongeveer 20h30.

Alle programme is verpligtend. Laatkommery, afwesigheid sonder ‘n geldige voorafverskoning, slapery of ontwrigting gedurende klas, ongeërgdheid, belangeloosheid asook  enige vorm van disrespek teenoor medestudente, personeel of bestuur is ontoelaatbaar (dit sluit in gepraatery en rondkykery wanneer dosent praat) . Oneerlikheid in enige vorm, dwelm of alkoholgebruik (insluitend dagga of enige variant) is verbode.

Elke student onderwerp hom/ haar self aan vrywillige dwelmtoetsing asook poligraaftoetsing indien so versoek deur bestuur.

(Die noodsaaklikheid van ‘n poligraaf indien daar diefstal plaasvind van enige student se persoonlike besittings ens.)

Elke student onderwerp hom/ haarself aan die redelike diskressie van bestuur of aanbieders.

Verbreking van reels kan lei tot skorsing van die betrokke student sonder terugbetaling van enige gelde.

Die gesonde Bybelse model vir die huwelik word voorgehou.

Mans in dameswoonplek en andersom, asook onwelvoeglike optrede op die perseel is ontoelaatbaar.

Voertuie word toegesluit  en studente bly op die perseel gedurende die week (Maandag tot Donderdagaande) en wanneer hulle inbly oor naweke. Kuierplekke, kroeë en klubs is buite perke gedurende die week.

Verblyf : 

Afsonderlike dames en mans geriewe in die opgegradeerde, historiese melkstalle.

Alle studente werk mee om netheid van blyplek en omgewing te verseker. Voor ‘n naweek of vakansie sal alles eers netjies gelaat word voor vertrek.

Die basis is Thabela , maar soms gaan ander verblyf gebruik word bv. vir opleidingsdoeleindes.

Etes :

Gebalanseerde etes 3 maal per dag word voorsien. Vars produkte uit studente se akkers word gebruik. Elke tweede week hou ons ‘n  kos maak kompetisie saam met Melissa Lainn.

Kostes  & Duur :
Die totale koste (BTW. ing.) beloop R124-500 wat insluit :
Alle verblyf, etes, vervoer na en van praktiese ekskursies.
Alle SETA, SAQA en inhuis kursusse, materiaal, handboeke, eksamenfooie, assessering en modereringkostes.
(Hereksamens is vir rekenpligtige se koste. Herstudietyd moet self deur student ingehaal word, maar ons werk baie hard vir 100% slaagsyfer die eerste maal!)

Uniform :
1x Impak keps
1x Impak baadjie
2x Impak sporthemde
1x “Lodge tipe” hemp
1x Tentco -5 grade C slaapsak
1x bolaken
1x Eco eerstehulpsak
1x Stanley multitool
1x koplig
Kontrak:

Betaalopsies :
1. Volle vereffening voor 1 Januarie 2020 : 10% Afslag : Koste : R112 050-00
2. 20% Deposito (R24900-00) voor 1 Januarie 2020 + 10x paaiemente R9960-00) beginnende 1 Februarie 2020.
3. Ouers geniet ‘n 10% afslagvoordeel vir verblyf (onderhewig aan beskikbaarheid) in die tydperk.

Programduur :

10 Februarie 2020 tot 27 November 2020

Skoolvakansies en Naweke uitgesluit (Wanneer groepe bespreek is in die tyd, sal studente kan inwerk volgens aanvraag teen vergoeding.)

Indien daar nie groepe bespreek is nie, kan studente naweke inbly (ongeveer twee naweke per maand gemiddeld.)

Klasse strek vanaf Maandagoggende 10 uur tot Vrydagoggende 10 uur.