GEAKKREDITEERdE PROGRAMME

WAT DIE IMPAK MULTIVAARDIGHEIDSPROGRAM JAAR ONDERSKEI VAN ANDER GAP JAARPROGRAMME IS DIE 8 SAQA EN SETA GEAKKREDITEERDE KWALIFIKASIES

FGASA natuurgids kursus

Vlak 1 Natuurgids volgens FGASA standaarde. 17 modules teoretiese  opleiding sowel as praktiese sessies in die unieke  Bankenveldstreek met sy ryke biodiversiteit. Spooridentifisering By Chazen, Natuuropleidingsentrum van die bekende bewaringskundige Joe Viljoen. Praktiese assessering deur ‘n geakkrediteerde assessor.

skipperslisensie

SAMSA  geakkrediteerde Kategorie “R” Kwalifikasie. Vaartuie tot en met 9m. Damme, riviere en mere in S.A.

abseil

Kursus deur Dr. Gustav Greffrath, Abseil en bergklimkundige met sy basis in die Drakensberge, volgens CATHSSETA assesseringstandaarde.

river rafting

Kursus aangebied deur Dr. Gustav Greffrath volgens APA en CATHSSETA  assesseringstandaarde.

vlak 3 wildernisnoodhulp

Dept. Arbeid geakkrediteerde vlak 3 noodhulpkursus met spesifieke fokus op ‘n natuurlike omgewing bv. slangbyte, improvisering van spalke ens.

brandbestryding

Hierdie kursus leer die toepassing van brandbestrydingstegnieke in terme van NQF vlak 1 en is in ooreenstemming met Unit Standard: 12484.

CHE hoër sertifikaat in entrepeneurskap

 • Module 101:
  Creativity and Innovation
 • Module 102:
  Business Management for Entrepreneurship
 • Module 103:
  Introduction to Marketing
 • Module 104:
  Financial Mangement for Entrepreneurship
 • Module 105:
  Business Venture: Entrepreneurship in Practice
 • Self-Management Modules

NHBRC boukursus

Volgens bankvereistes sowel as die van meeste ander instellings word hierdie  kwalifikasie  vereis om te mag tender. Ontwikkel jouself verder in die bou en konstruksiebedryf  bebasseer op hierdie as voorvereiste.